Friday, May 15, 2009

PSIKOLOGI SUKAN

Psikologi (dari bahasa Yunani Kuno : psyche-jiwa dan logos=kata) dalam erti bebas psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa/mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa / mental itu secara langsung keranan sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa / mental tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.
Psikologi adalah himpunan bidang akademik, klinikal dan perindustrian yang berkenaan dengan penjelasan dan ramalan mengenai tingkah laku, pemikiran, emosi, motivasi, hubungan peribadi, keupayaan dan patologi.

Psikologi sukan merupakan pembelajaran mengenai faktor tingkah laku yang mempengaruhi dan dipengaruhi melalui penglibatan dan prestasi dalam sukan, eksesais dan latihan fizikal.

Peranan

Untuk mendidik, mengajar dan mengimplementasi kemahiran dan latihan psikologi dengan berstrategik kepada atlet bagi meningkatkan pestasi mereka dalam sukan.

No comments:

Post a Comment