Friday, May 15, 2009

PSIKOLOGI SUKAN

Psikologi (dari bahasa Yunani Kuno : psyche-jiwa dan logos=kata) dalam erti bebas psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa/mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa / mental itu secara langsung keranan sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa / mental tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.
Psikologi adalah himpunan bidang akademik, klinikal dan perindustrian yang berkenaan dengan penjelasan dan ramalan mengenai tingkah laku, pemikiran, emosi, motivasi, hubungan peribadi, keupayaan dan patologi.

Psikologi sukan merupakan pembelajaran mengenai faktor tingkah laku yang mempengaruhi dan dipengaruhi melalui penglibatan dan prestasi dalam sukan, eksesais dan latihan fizikal.

Peranan

Untuk mendidik, mengajar dan mengimplementasi kemahiran dan latihan psikologi dengan berstrategik kepada atlet bagi meningkatkan pestasi mereka dalam sukan.
Read More

Fisiologi Senaman


Fisiologi Senaman adalah satu kajian bagaimana senaman mengubah struktur dan fungsi badan manusia dan pengenalpastian mekanisme-mekanisme fisiologikal semasa aktiviti fizikal. Ia adalah satu disiplin melibatkan perkhidmatan profesional analisis, pemajuan, dan penyenggaraan terperinci bagi kesihatan dan kesihatan, pemulihan penyakit jantung dan penyakit-penyakit kronik atau ketakupayaan lain, dan panduan kepada atlet-atlet dan mereka yang meminati acara sukan, latihan sukan, dan kebolehsuaian manusia untuk latihan akut dan kronik. Fisiologi senaman pada asasnya mengambil berat penilaian bagaimana badan memberi tindak balas terhadap sukan tertentu yang memerlukan intensi latihan berulang.

Bersenam merupakan satu keadaan di mana badan didedahkan pada tahap stres yang tinggi. Konsep-konsep fisiologi senaman selalu digunakan dalam latihan individu untuk memaksimumkan potensi fizikal mereka. Fisiologi senaman adalah satu bidang yang berkembang pesat dan telah menjadi semakin penting dalam proses penjagaan kesihatan. Kajian fisiologi senaman boleh termasuk faedah senaman terhadap kesihatan, faktor-faktor meningkatkan prestasi atlet, seperti penilaian keupayaan-keupayaan fisiologikal (kuasa aerobik dan anaerobik, kekuatan dan ketahanan otot), modulators prestasi (pemakanan, faktor-faktor persekitaran, ubatan), dan kesan-kesan dari latihan khas.
Read More

Fitness Tip of the Day