Friday, May 15, 2009

Fisiologi Senaman


Fisiologi Senaman adalah satu kajian bagaimana senaman mengubah struktur dan fungsi badan manusia dan pengenalpastian mekanisme-mekanisme fisiologikal semasa aktiviti fizikal. Ia adalah satu disiplin melibatkan perkhidmatan profesional analisis, pemajuan, dan penyenggaraan terperinci bagi kesihatan dan kesihatan, pemulihan penyakit jantung dan penyakit-penyakit kronik atau ketakupayaan lain, dan panduan kepada atlet-atlet dan mereka yang meminati acara sukan, latihan sukan, dan kebolehsuaian manusia untuk latihan akut dan kronik. Fisiologi senaman pada asasnya mengambil berat penilaian bagaimana badan memberi tindak balas terhadap sukan tertentu yang memerlukan intensi latihan berulang.

Bersenam merupakan satu keadaan di mana badan didedahkan pada tahap stres yang tinggi. Konsep-konsep fisiologi senaman selalu digunakan dalam latihan individu untuk memaksimumkan potensi fizikal mereka. Fisiologi senaman adalah satu bidang yang berkembang pesat dan telah menjadi semakin penting dalam proses penjagaan kesihatan. Kajian fisiologi senaman boleh termasuk faedah senaman terhadap kesihatan, faktor-faktor meningkatkan prestasi atlet, seperti penilaian keupayaan-keupayaan fisiologikal (kuasa aerobik dan anaerobik, kekuatan dan ketahanan otot), modulators prestasi (pemakanan, faktor-faktor persekitaran, ubatan), dan kesan-kesan dari latihan khas.

No comments:

Post a Comment